Toepassing

1.Photo & Events by Lieke, gevestigd in Veldhoven onder KvK nr. 81887736

2. Deelnemer aan  activiteiten van Photo & Events by Lieke

3. B de natuurlijke- of rechtspersoon die indien deelnemer minderjarig is de overeenkomst met Photo & Events by Lieke aangaat.

4. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, opdrachtbevestigingen en leveren van diensten of producten door of namens Photo & Events by Lieke

5. Afwijkingen: partijen kunnen afwijken als daar schriftelijk door Photo & Events by Lieke mee ingestemd is.

 

6 A Mocht enige bepaling van de Algemene Voorwaarden van Photo & Events by Lieke niet van toepassing zijn dan zal alleen de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden blijven gelden.

6 B Mocht enige bepaling van de Algemene Voorwaarden van Photo & Events by Lieke in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal alleen de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden blijven gelden.

   

  Betalingen 

  1.  Betaling dient plaats te vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur verstuurd door Photo & Events by Lieke.
  2.  Bij niet tijdige betaling heeft Photo & Events by Lieke het recht kosten toe te voegen aan de factuur. Denk hierbij aan administratiekosten en late fee. 

  3. Bij een annulering van de boeking ben je alsnog (een deel van) het deelnamegeld verschuldigd.

  4. Indien je de boeking wenst te annuleren of verzetten, kan dit tot 72 uur voor het gereserveerde tijdstip kosteloos. Indien je de boeking binnen 48 uur wenst te annuleren of verzetten, is Photo & Events by Lieke gerechtigd 50% van de oorspronkelijke boekingskosten door te berekenen. Indien je de boeking binnen 24 uur wenst te annuleren of verzetten, is is Photo & Events by Lieke gerechtigd 100% van de oorspronkelijke boekingskosten door te berekenen.

   

  Rekeningnummer

  Naam: Photo & Events by Lieke

  IBAN: NL05KNAB0404796044

   

  Algemeen

  1. De foto’s kunnen mogelijk gebruikt worden voor social media en/of website. 
  2. De afspraak wordt via een e-mail door mij aan jou bevestigd.
  3. Ik ben niet aansprakelijk voor enige schade welke voor jou is ontstaan voor, tijdens of na de shoot.
  4. Ik lever mijn foto's in Hoge resolutie via WeTransfer in JPEG.  
  5. Het auteursrecht van de foto’s blijft ten alle tijden bij en van mij.
  6. Wanneer je uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s gebruikt worden op de website, blog, enz. zoals hierboven beschreven, dan dien je dit vooraf kenbaar te maken aan mij.
  7. Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze zijn aangeleverd door mijzelf.

   

  TFP

  1. TFP staat voor Time for Print of Time for Portfolio,  foto's mogen dan dus alleen gebruikt worden voor portfolio. 

  2. De fotograaf is de auteursrechthebbende , Het model heeft met toestemming meegewerkt.

  3. Niet komen opdagen? Hiervoor stuur ik een factuur van €35,00 voor de schade die mij is aangedaan. Denk hierbij aan tijd, reiskosten en andere werkzaamheden.

   

  Fouten en vergissingen op de website

  1.  Kennelijke fouten en vergissingen op de website www.byliekevdbroek.nl en bijbehorende websites binden  niet.